Büyük Selçuklu Devleti nedir?

Büyük Selçuklu Devleti , Selçukluların kurduğu ilk devlettir.

Göçmen Türklerde bozkırdaki ırmakları geçiş büyük önem arzediyordu. Oğuzname’de salı keşfeden kişi boyun önemli bir atası sayılmaktadır. Hanedanın atası olan Selçuk Bey tarafından temeli atılan bu devlet Bağdat’ı kendine başkent yaparak Abbasi halifesinin koruyucusu konumuna erişti. 1092 yılında Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın ölümünden sonra bölünmeye uğradı. Selçuklular tarafından kurulan diğer devletler Kirman Selçuklu Devleti, Irak Selçuklu Devleti,Suriye Selçuklu Devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti’dir. Okumaya devam et Büyük Selçuklu Devleti nedir?