Voyvodalık nedir?

Voyvoda Slav dillerinde kumandan ya da prens anlamına gelir. Osmanlı İmparatorluğu Eflak ve Boğdan’ı topraklarına katmadan önce bu ülkelerin kralları voyvoda adıyla anılmaktaydılar. Osmanlı İmparatorluğu zamanında aynı terim Eflak ve Boğdan vilayetlerine Padişah tarafından tayin edilen valiler için kullanılmaya devam etti. Voyvodalar Osmanlı İmparatorluğu’nun kadrolarında sancak beylerine eşit konumdaydılar. Anadolu ve Rumeli’deki resmî hristiyan yöneticilere bu ad verilmiştir.

Kaynak:Vikipedi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir