Saint Barthelemy nedir?

Yıl bin beş yüzlü yılların ortası, Osmanlı tahtında Hürrem Sultan’ın oğlu, Selim vardır. Fransa kralı 9. Charles, İstanbul’a bir elçi gönderir: Francis de Noayt
Elçi bin bir maceradan sonra İstanbul’a gelir, bazen atla, bazen atlı arabayla.

Fransa, Osmanlı Devletiyle anlaşma yapmak ve bazı ayrıcalıklar almak istemektedir. Zaten padişahın babası Kanuni Süleyman’dan Fransız ticaret gemileri için imtiyaz almıştır.
Elçi, günlük tutar, çok kere hayretler içindedir: Okumaya devam et Saint Barthelemy nedir?