Gümüş Nedir?

Kimyasal Bileşimi   :Ag
Sertlik        :2.5 - 3
Özgül Ağırlık     :10.50
Renk ve Şeffaflık   :Gümüş beyaz, dış etkilerle siyahımsı, opak
Çizgi Rengi      :Gümüş beyazı
Parlaklık       :Metalik

Ayırıcı Özellikleri, Renk, nitrik asitte kolay çözünürlük Bulunuşu, Birincil olarak hidrotermal damarlarda, ikincil olarak gümüş içeren cevher yataklarının oksidasyon zonlarında oluşur.