Türkiye’deki rüzgârlar


Türkiye’de esen başlıca rüzgârlar iki gruba ayrılabilir;

  • Yönlerine göre rüzgârlar
  • Özel Rüzgârlar

Yönlerine göre Rüzgârlar

Estiklere yönlere göre rüzgârlar;

Gündoğusu

Doğudan esen soğuk ve kuru rüzgâr. Güney Rusya ile Kafkaslar’da yüksek basıncın görülmesi durumunda bu rüzgâr tipi daha çok gözlemlenir. Gündoğusu genellikle yağışın kesilmesine neden olur.

Keşişleme Okumaya devam et Türkiye’deki rüzgârlar