Nazım Kıbrısi Kimdir?

Nazım Kıbrısi, Kıbrıs’ın Larnaka şehrinde 20 Nisan 1922 (1 Ramazan 1340) Cuma günü doğan Şeyh Muhammed Nazım Kıbrısi, Mutasavvuf ve Nakşibendi şeyhidir.

Hayatı

Soyu anne tarafından Mevlevi tarikatı kurucusu Mevlana Celaleddin Rumi’ye, baba tarafıdan Kadiri tarikatı kurucusu Abdulkadir Geylani’ye dayanır. Hem Şerif yani Hasani, hem de Seyyid yani Hüsseyinidir. 1940`larda İstanbul’da Kimya Fakültesini okudu. Oradan Şam’a gidip orada Nakşibendi tarikatın Şeyhi olan Abdullah Dağıstani`ye bağlandı ve onun manevi terbiyesine girdi. 1941’de Hacı Emine Hanım ile evlendi ve 4 çocuk sahibi oldular. Abdullah Dağıstani’nin emri ile insanlara tasavuf terbiyesini vermeye başladı. 1972’de Şeyh’inin vefati ile onun yerine geçti. Bütün Dünya’da, özellikle Avrupa ve Amerika’da İslamiyet ve Nakşibendiliği yaymak ile uğraşmaktadır.