Pomza nedir?

Diş macunundan tarıma, savunma sanayinden inşaat sektörüne kadar birçok sektörün ham maddesi olan pomza taşı dünya rezervlerinin yüzde 45’inin Türkiye’de bulunduğunu bilinmektedir.

Pomza’nın yaygın alan olarak yapı sektöründe Özellikle binaların yapımında değerlendirilen ve blok elemanı olarak bilinen tuğla yapımı, briket tarzı malzemelerin yapılmasında ağırlıklı olarak pomzanın değerlendirildiğini görülmektedir.

Pomzanın 250’nin üzerinde ayrı sektörde değerlendirilmektedir. pomzanın en hassas kullanım yerlerinin başında savunma sanayinin gelmektedir.

Kimya sektöründe çok geniş bir alanda pomza kullanılmakta olup, Bugün kullandığımız diş macunlarının büyük bir çoğunluğunda pomza taşı beyazlatıcı hammadde olarak yer almaktadır.

Avrupa’da belediyelerin bir kısmının içme sularının arıtılmasında pomzayı ana filitrasyon malzemesi olarak değerlendirilmektedir. Ziraat sektöründe topraksız tarımın çok önemli olduğu koşullarda seracılıkta, çölleşmiş bölgelerde toprak yerine pomza kullanılmaktadır.
Dünya pomza rezervinin yüzde 45’ine sahip Türkiye, pomzayı farklı endüstriyel alanlarda değerlendirmesi halinde elde edilecek gelirle cari açığı dahi kapatabilir”

ORGANİK GÜBRE NEDİR ? FAYDALARI NELERDİR ?

ORGANİK GÜBRE:Toprağın bakteri yönünden zenginleşmesine sebep olan etkin üründür. Bakteriler ve diğer canlılar toprağı işleyerek hem havalanmasını sağlarken diğer taraftan kil katmanları arasında ve bitkilerin köklerinin ulaşamadığı bitki besin maddesi elementlerini bağımsız hale getirerek köklerin almasını sağlamaktadır. Fakat günümüz şartlarında kimyasal girdiler sayesinde toprakta zararlı dediğimiz bu bakteri ve canlılara rastlamak mümkün değildir.
LEONARDİT:Bugün organik tarımda kulanılan organik ürünlerin temelinde leonardit bulunmaktadır.Peki LEONARDİT NEDİR ÎLeonardit, yüksek oranda Humik Asitler ile karbon, makro ve mikro besin elementleri içeren,kömür düzeyine ulaşmamış tamamen doğal organik maddedir. Oluşumu milyonlarca yıl öncesi bitki ve hayvan ve canlıvarlıkların kalıntılarının sıcaklık, nem, basınç, oksidasyon ve çok özel jeolojik şartlar sonucu meydana gelir. İçerdiği yüksek oranda humik asitlerden dolayı önemli bir ekonomik değere sahiptir
KÜKÜRT: Elementel kükürt toprak pH’larının düşürülmesi,kirecin ve tuzluluğun çözülmesi,toprağın soğuk aylarda ısınması ve ayrıca toprak asitliğinin arttırılması için gerekli ve faydalı bir üründür Elementel kükürt toprak ph’ını 1 puan ( örnek 8,5 dan 7,5 a) indirmek için killi topraklarda 100-150 kg/da kullanılması gerekir. Topraktaki PH ı ve kireci çözerek bağıl halde bulunan Mikro ve Makro Elementlerin (Azot, Fosfor Potas ve Benzeri) bitkiye geçmesini sağlar
POMZA: Bitki yetiştirme ortamlarında havalanma ve SU TUTMA kapasitesi en önemli fiziksel özelliklerdir.% 70 su tutma kapasitesi vardır. Bitki kökleri respirasyon için havaya ihtiyaç duyarlar ve Pomza (bims) taşının %85 oranında gözenekli olması hafif yoğunluk özellikleri göstermesine neden olur.Ayrıca demir ve magnezyumca zengin bir materyaldir. Köklerin gelişimini iyileştirmekte, toprak sıcaklığını siyah renge sahip olması nedeniyle 1-3°C arttırmakta kullanılmaktadır.
HUMİK VE FULVİK ASİT: Topraktaki azot, fosfor, potasyum, demir, çinko ve iz elementler gibi gerekli besinlerin bitki tarafından alınabilmesini en yüksek düzeye çıkartır. Toprağın havalanma özelliğini arttırır. Köklerin daha iyi havalanmasını sağlar Kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır. Bitkinin soğuğa, sıcağa ve fiziksel etkilere karşı dayanıklılığını arttırır. Böcek ve hastalıklara karşı direncini çoğaltır. Bitki gelişimi için gerekli olan mineraller (iz mineraller de dahil) ve organik maddelerce zengindir.
Tarlanıza organik ürün serfikası alın, Devlet desteklemesinden yararlanın ve ürününüzü % 30 fazlasıyla satın.