İnsanoğlunu Savaşta ve Barışta Tehdit Eden Tehlikeler nelerdir?

 
1. Düşman Taarruzları,
2. Doğal (Tabii) Afetler,

 • Deprem,
 • Su Baskını,
 • Toprak Kayması (Heyelan),
 • Kaya Düşmesi,
 • Çığ,
 • Kuraklık,
 • Fırtına – Kasırga – Tayfun,
 • Volkan Patlaması,
 • Hava – Su – Çevre Kirlenmesi,
 • Sınai Kazalar,
 • Ulaşım(Kara, Demir, Hava, Deniz Yolları) Kazaları.
 • Tsunami (Deprem Sonrası Oluşan Dev Dalgalar.)

3. Büyük Yangınlar

Sivil savunma nedir?

Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerdir.