Yavuz Sultan Selim kimdir

Saltanatı	    :26 Mayıs 1512- 21/22 Eylül 1520
Padişahlık Sırası	:9
Doğum Tarihi	    :10 Ekim 1470 Amasya
Ölüm Tarihi	    :21/22 Eylül 1520 (49 yaşında)Tekirdağ, Çorlu
Önce	        :II. Bayezid
Sonra	        :I. Süleyman
Soyu	        :Osmanlı Hanedanı
Babası	        :II. Bayezid
Annesi	        :Gülbahar Hatun

Tahtı devraldığında 2.375.000 km2 olan Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüş ve ölümünde imparatorluk topraklarının 1.702.000 km2’si Avrupa’da, 1.905.000 km2’si Asya’da, 2.905.000 km2’si Afrika’da olmak üzere toplam 6.557.000 km2’ye çıkarmıştır. Padişahlığı döneminde Anadolu’da birlik sağlanmış; halifelik Abbasilerden Osmanlı Hanedanına geçmiştir. Ayrıca devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve Baharat Yolu’nu ele geçiren Osmanlı, bu sayede doğu ticaret yollarını tamamen kontrolü altına almıştır.

Selim, tahta babası II. Bayezid’e karşı darbe yaparak çıkmıştır. Şehzade Selim, tahta çıkmadan önce vali olarak Trabzon’da görev yapmıştır. Yavuz Sultan Selim’e kızını vermiş olan Kırım Hanı Mengli Giray, ona askeri destek sağlayarak tahta geçmesine yardım etmiştir. 1512’de tahta çıkan Sultan Selim, Eylül 1520’de Aslan Pençesi (Şirpençe) denilen bir çıban yüzünden henüz 50 yaşında iken vefat etmiştir. Okumaya devam et Yavuz Sultan Selim kimdir