Ebü’l Vefa el-Bağdadî kimdir

Ebü’l Vefa el-Bağdâdî (tam adı: Ebü’l Vefâ Tâcü’l-ârifîn Seyyid Muhammed bin Muhammed Azîz el-Bağdâdî; d. 1026 – ö. 9 Aralık 1107), Vefâiyye tarikatının kurcusudur.

1026 yılında Irak’ın Kusan bölgesinde doğdu. Tahsilinin önemli bir kısmını Bağdat’ta yaptıktan sonra Buhara’ya gitmiştir. Din ilimlerini öğrenerek tekrar Bağdat’a dönmüş ve burada Muhammed eş-Şembeki’ye intisap etmiştir.

Uzun süre hizmetinde bulunduğu şeyhi kendisine gösterdiği vefa ve sadakatinden dolayı ona ‘Ebu’l Vefa’ künyesini vermiştir. “Menâkıbnâme”‘de İmam Zeynel Abidin’in soyundan bir seyyid olduğu da kaydedilir.

Muhammed eş-Şembeki’nin vefatından sonra onun yerine geçti ve her tabakadan pek çok sayıda talib ve mürid edindi. Tacü’l Arifin lakabıyla ünlenmiştir.

Tacü’l Arifin es- Seyyid Ebu’l Vefa ismiyle bir menâkıbnâmesi olan Ebu’l Vefâ 9 Aralık 1107’de ölmüştür.