Demografi Nedir?

İnsanların nüfus gelişmelerini istatistik yöntem yardımı ile inceleyen bir bilim dalıdır. Demografi nüfusu iki şekilde takip eder ve inceler. Birincisi o anki mevcut bulunan durumu yani statik yönden, ikincisi ise geleceğe yönelik doğum, ölüm, göçlerle ilgili değişmelerin dikkate alındığı yani dinamik yönden incelenmesidir. Kısaca nüfusla ilgilenen bilim dalıdır.

Rüzgâr Atlası Nedir?

Rüzgâr atlası, bir bölgedeki rüzgâr hızı ve rüzgâr yönü ile ilgili verileri içerir. Bu veri, haritaları, ayrıca zaman serisi veya sıklık dağılımlarını da içerir. İklimsel rüzgâr atlası, standart yükseklikteki (10 metre) saatlik ortalamaları, uzun periyotlar halinde (30 yıllık) kapsar. Fakat uygulamaya bağlı olarak ortalama zamanı, uzunluğu ve periyodu değişebilir.

Uygulama

Rüzgâr atlası, rüzgâr tarlası alanları önceden seçildiğinde kullanılır. Gerekli veri, 10 dakikalık ortalamalarla, 30 ile 100 metre arasında, 10 ve 20 yıllık periyotlarla alınır.

Örnekler

En az bir rüzgâr atlası evsenseldir, diğer rüzgâr atlasları EU12 ülkelerini ve Avrupa yerleşim dışı bölgelerini kapsar. Ayrıca bir rüzgâr atlası da birçok ülke veya bölge için derlenir.

Watt Nedir?

Watt, SI ‘de, uluslararası standart güç birimidir. Buhar makinesi mucidi James Watt’a (1736-1819) izafeten SI birim sisteminde güç birimi olarak kabul edilmiştir. Enerji dönüşümü oranını ölçen birimdir. Joule bölü saniye olarak tanımlanır. Kısaca W harfiyle gösterilir.
SI birimi olarak doğuşu ve benimsenmesi
Buhar makinesinin gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı James Watt’ın ölümünden sonra watt kullanılmaya başlandı. Birim, 1889’daki Bilimin Gelişimi için İngiliz Derneğinin İkinci Kongresinde kabul edildi. 1960’daki 11. Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansında, Uluslararası Birimler Sistemi (SI) içinde güç ölçümü olarak benimsendi.

Tanımlama

  • Klasik mekanik’te, bir cismin hızı sabit tutulduğunda bir metre bölü saniyedeki bir newtonluk kuvvet bir watt eder, şöyle ki;
 1~\rm{W} = 1~\dfrac{\rm{J}}{\rm{s}} =  1~\dfrac{\rm{N\cdot m}}{\rm{s}} = 1~\dfrac{\rm{kg} \cdot \rm{m^2}}{\rm{s^3}}   .
  • Elektromanyetizm’de, bir voltluk (V) elektriksel potansiyel farkta bir amperlik (A) akım aktığında yapılan iş bir watt eder, şöyle ki:
W = VA
Watt için iki ek birim dönüşümü yukarıdaki denklem ve Ohm Kanunu kullanılarak bulunabilir, şöyle ki:
\mathrm{W = \frac{V^2}{\Omega} = A^2\Omega}
Burada Ohm (Ω), elektriksel dirençin SI’dan türetilen birimidir.

Örnekler

Bir kişi 100 kilogramlık bir kütleyi 3 metrelik merdivene 5 saniyede çıkartırsa yaptığı iş yaklaşık 600 watt olur. Kütle × yerçekimi ivmesi × yükseklik ÷ zaman, kütleyi verilen yüksekliğe kaldırmak için yapılan iş veya güçtür. Bir işçi 8 saat boyunca sürekli çalışırsa ortalama 75 wattlık iş yapar. Daha fazla güçlü kısa zamanda atletler tarafından gerçekleştirilebilir.

Kinetik Enerji nedir?

Kinetik enerji, hareket eden cisimlerin sahip olduğu enerji şeklidir. Bir cismin kinetik enerjisi ne kadar büyükse cisim o kadar büyük iş yapar. Hız, rölatif (bağıl, göreceli, izafi) bir büyüklüktür. Mesela, yukarı fırlatılan bir taş belirli bir kinetik enerjiye sahiptir. Yukarı hareketi sırasında hızı azaldığından kinetik enerjisi azalır, ancak yükseklik kazandığından potansiyel enerjisi artar. Sürtünme ile olan kayıplar gözönüne alınmazsa, toplam enerji sabit kalır. Bu durum, enerjinin korunumuna bir örnektir.

Kütlesi m, hızı v olan bir cismin sahip olduğu kinetik enerji:

E_{kin}={1 \over 2} m v^2 şeklinde ifade edilir.


Jacques-Yves Cousteau(kaptan Kusto) kimdir?

Jacques-Yves Cousteau (d. 11 Haziran 1910 – ö. 25 Haziran 1997), Fransız okyanus uzmanı, deniz subayı ve sinema yönetmeni.

Biyografi

Gençliği ve kariyerinin başlangıcı

Avukat oğlu ve noter torunu olan Cousteau, denizi ailesinin yerleştiği Marseille civarlarındaki küçük koylar sayesinde keşfetti.
1930’da saygın bir okul olan Stanislas Okulunu bitirdikten sonra Brest’in Deniz Harp Okuluna girdi ve topçu eri oldu.
12 Temmuz 1937’de Simone Melchior ile hayatını birleştirdi. İki tane çocukları oldu, Jean-Michel Cousteau (1938) ve Philippe Cousteau (1940). İkiside Calypso macerasına katılacaklardı.

Modern su altı dalışın icadı (1943)

Okumaya devam et Jacques-Yves Cousteau(kaptan Kusto) kimdir?

Alfred Nobel kimdir?

Alfred Bernhard Nobel (21 Ekim 1833, Stokholm, İsveç – 10 Aralık 1896, San Remo, İtalya), İsveçli kimyager ve mühendis, dinamitin mucidi. Vasiyetiyle Nobel Ödülleri’ni başlatmıştır.

Hayatı

1833’te varlıklı bir aileden gelen anne Andriette Ahlsell ile mühendis baba Immanuel Nobel’in üçüncü oğlu olarak Stokholm’de dünyaya geldi. Alfred doğduğunda, babası iflas etmişti, dolayısıyla ailesinin maddi durumu iyi değildi. Nobel ailesi 1837’de Finlandiya’ya, 1842 yılında ise St. Petersburg’a taşınır. St. Petersburg’da babası Immanuel Nobel bir atölye açar, annesi ise bir bakkal dükkânı işletir. Baba Nobel, St. Petersburg’da büyük başarı kazanır ve Rus ordusu için silah üretmeye başlar. Okumaya devam et Alfred Nobel kimdir?

Kaçak Akım Rölesi Nedir?

Kaçak akım Rölesi Kaçak bir akımda yada birinin elektiriğe çarpılması hailinde atarak kişiyi korumak için takılır. Hata akımı koruma anahtarları, herhangi bir elektrik kaçağında hayatınızı kurtarır, yangın tehlikesine karşı evinizi ve tesislerinizi korur. Tek veya üç fazlı tiplerinden birini kullanarak günlük hayatınızda her an karşılaşabileceğiniz elektrik kazalarından kurtulabilirsiniz.
Dış görünüş olarak otomatik sigortaya benzer. Fakat çalışma prensibi tamemen farklıdır. Fazın, nötr harici başka bir hat üzerinden devreyi tamamlaması sonucu devreyi açar.Yani elektrik enerjisini keser.Bu işlemi bir saniyeden az bir sürede yapar.Birçok marka ve çeşitte imal edilirler.Elektronik olmayanları daha kararlı çalışır.Fazdan devreye giden akım ile devreyi tamamlarken notr hattından dönen akım arasında bir fark tespit edilirse devreyi açar.