Denizlerin Tuz Oranı (%) Nedir?

 1. Büyük Okyanus % 3,6
 2. Atlas Okyanusu % 3,5
 3. Pasifik Okyanusu % 3,5
 4. Karadeniz % 1,7
 5. Marmara Denizi % 2,2
 6. Ege Denizi % 3,7
 7. Akdeniz % 3,8
 8. Baltık Denizi % 0,7
 9. Kızıl Deniz % 4,3
 10. Hazar Denizi % 1,2
 11. Lut Gölü % 26,0
 12. Tuz Gölü % 32,9

İnert atık Nedir?

Fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir değişime uğramayan, çözünmeyen, yanmayan, fiziksel veya kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozulmaya uğramayan veya temas ettiği maddeleri çevreye veya insan hayatına zarar verecek şekilde etkilemeyen ve toplam sızıntı kabiliyeti ve ekotoksisitesi önemsiz miktarda olan, özellikle yüzey ve yeraltı suyu kirliliği tehlikesi oluşturmayan atıklardır.