UPS nedir?


UPS ; elektrik yükünün ( elektrik ile çalışan tüm cihazlar ) bağlı bulunduğu şebekede meydana gelen veya gelebilecek olası gerilim dalgalanmaları ( çöküntüler, yükselmeler, ani değişikler ), harmonikler, kısa veya uzun süreli kesintiler v.b. durumlarda yükü bu değişimlerden koruyan ve yükün sağlıklı ve kesintisiz çalışmasını sağlayan elektronik cihazlardır.

Elektrik ark ve kıvılcımı nedir?

 

 • Şalterler açılıp kapandıklarında
 • Elektrostatik olarak yüklü elemanlar deşarj olduklarında
 • Kablolar ezilip koptuklarında veya kısa devre olduklarında
 • Herhangi bir kısa devre anında meydana gelen dengeleme akımı

gibi olaylarda çıkan ark ve kıvılcım ortamı tehlikeye düşürebilir.
Elektrikli aletlerin tamamı ya ark çıkardıklarından veya ısı ürettiklerinde her zaman patlayıcı ortamı tehlikeye düşürebilirler. Bu nedenle, patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli aletlerde azami itina gösterilip gerekli tedbirler alınmalıdır

Kondansatör Nedir?

Sözlük anlamı ile kondansatör nedir: alternatif akım devrelerinde,
elektrik yükünü biriktirmek kapasitif reaktans sağlamak amacıyla
kullanılan gereç.Temelde bir ince yalıtkan ile birbirinden ayrılmış
iki iletken levhadan oluşan aygıt. Okumaya devam et Kondansatör Nedir?

380 kV Topraklama Teçhizatı Nedir?


TANIMI:

380 kV İle enerjili yerlerde (Bara ve EİH’ da) yapılacak olan çalışmalarda; çalışma yapılacak baranın veya hattın geçici olarak faz-toprak arası kısa devre eden donanımdır.

YAPISI:

Teçhizat, 380 kV. Bara veya Enerji İletim Hatlarında yapılacak çalışmalarda; teçhizatı geçici topraklama yaparken kullanılacağından 954 MCM ile 1272 MCM arasındaki iletken veya baraları kavrayabilecek şekilde dizayn edilmiş klips ile klipsi toprak klipsine bağlamaya yarayan topraklama iletkenlerinden oluşur. Bu teçhizat her faz için ayrı ayrı üç adettir.

Bunların yanı sıra klipslerin iletken veya baralara montajını sağlayan her faz için bir takım izole stanka bulunmaktadır.

Topraklama donanımında bulunan tüm malzemeler paslanmaz malzemeden imal edilmeli, topraklama kablosunun dış kılıfı, şeffaf, aşınmaya, hava şartlarına, yağa mukavim ve izole malzemedendir.

Topraklama iletkenleri yüksek bükülme özelliğine sahip olmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ: Okumaya devam et 380 kV Topraklama Teçhizatı Nedir?

OG. Sigorta Değiştirme Pensi Nedir?


TANIMI:

OG Tesislerinde bulunan sigortaların değiştirilmesinde çalışanı korumak amacıyla kullanılan bir güvenlik malzemesidir.

YAPISI:

Sigorta değiştirme pensi OG Tesislerindeki (3kV ile 36 kV arası) değişik çaplardaki sigortaları kavrayabilecek özellikte iki yuvası olan ve birbirleri ile uygun noktalardan birleştirilmiş 100 cm’lik iki adet izole çubuktan ibarettir.

Pens, mineral veya suni fiberle güçlendirilmiş sentetik malzemeden ve üzerinde herhangi bir metal parça olmadan imal edilmelidir.

İzole çubuklar (Pens kolları) 36 kV’ ta, çalışana zarar vermeyecek yalıtkanlığa ve uzunluğa sahip olmalıdır.

Pens kollarında, çalışan kişinin ellerini koymasını önleyen tırtıllı kabza ile ileri hareketlerini önleyen siperliği vardır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Okumaya devam et OG. Sigorta Değiştirme Pensi Nedir?

Seyyar Lamba nedir?


TANIMI:

Işıklandırılması yeterli olmayan yerlerdeki çalışmalarda geçici aydınlatmayı temi amacı ile kullanılan malzemedir.

YAPISI:

Darbelere karşı ampulün koruyucu kafesi, ampul duyunun koruyucu kılıfı ile birlikte fiş ve kablodan oluşmaktadır.

Ampul duyunu muhafaza eden kılıf ile tutmaya yarayan sap kısmı, yalıtkan suya, neme ve yağlara karşı dayanıklı, kafes kısmı da paslanmaz malzemeden imal edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ: Okumaya devam et Seyyar Lamba nedir?

Geçit izolatörü nedir?

Geçit İzolatörü, elektrik mühendisliği alanında gerilim yalıtımı amacıyla kullanılan aygıt. Geçit izolatörleri elektrik panolarında, trafolarda, kesicilerde ve yüksek gerilim ihtiva eden alanlarda kullanılır.
Türkiye’de TS EN 50180, TS EN 50181, TS 595 EN 60137, IEC 60137 standartları ile ilişkilidir.

Elektrikle ilgili Bazı Genel tanımlar Nelerdir?

 • Elektrik kuvvetli akım tesisleri: İnsanlar, diğer canlılar ve eşyalar için bazı durumlarda (yaklaşma, dokunma vb.) tehlikeli olabilecek ve elektrik enerjisinin üretilmesini, özelliğinin değiştirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve mekanik enerjiye, ışığa, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir.
 • Alçak gerilim: Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir.
 • Yüksek gerilim: Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
 • Tehlikeli gerilim: Etkin değeri, alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir.
 • İşletme elemanı: Elektrik enerji tesislerini oluşturan generatör, motor, kesici, ayırıcı, anahtarlama (bağlama) hücresi vb. cihazlardır.
 • Santral: Elektrik enerjisinin üretildiği tesislerdir.
 • Ağ (Enterkonnekte) şebeke: Santrallerin birbiri ile bağlantısını sağlayan gözlü şebekedir.
 • İletim şebekesi: Yerel koşullar nedeniyle belli yerlerde üretilebilen ve ağ şebeke ile en üst düzeyde toplanan enerjiyi tüketicinin yakınına ileten kablo ve/veya hava hattı şebekeleridir.
 • Dağıtım şebekesi: İletilerek tüketilecek bölgeye taşınmış olan enerjiyi, tüketiciye kadar götüren şebekedir.
 • Ana indirici merkez: Gerek enterkonnekte şebekeden alınan enerjiyi, daha küçük seviyeli iletim şebekelerine, gerekse iletilerek dağıtım bölgesine taşınan enerjiyi seçilmiş dağıtım gerilimi seviyesine dönüştüren transformatör merkezleridir.
 • Ara indirici merkez: İki veya daha fazla yüksek gerilim seviyesi kullanılan şebekelerde enerjiyi bir yüksek gerilim seviyesinden diğerine dönüştüren transformatör merkezleridir.
 • Dağıtım transformatör merkezi: Yüksek gerilimli elektrik enerjisini alçak gerilimli elektrik enerjisine dönüştüren transformatör merkezleridir.
 • Elektrik tesislerinde aşırı gerilimlere ilişkin tanımlar: Okumaya devam et Elektrikle ilgili Bazı Genel tanımlar Nelerdir?