Madencilik Bayramı nedir

Roma İmparatorluğu zamanında , babasının gazabından kaçarak, İzmit
yakınlarında madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan,
çalışmakta olan madencileri koruduğuna inanılan ve bu nedenle
madenciler tarafından azize kabul edilen Santa Barbara’nın 4 Aralık
tarihinde bu mağaraya yerleşmesi, , önce Anadolu’da daha sonrada
Avrupa ve tüm dünyada “Dünya Madenciler Günü” olarak kutlanılmaktadır.

Selamlaşma Nedir?

Selam:

Kelime anlamı kurtuluş, esenlik,barış ve selamlama anlamlarına gelir. Esas manasına gelince: Birbirleri ile karşılaşan Müslümanların karşılaştığı müsülümana gönülden istiyerek, içini kin, buğuz, hıyanet, kötü niyet ve hasedden temizlenmiş olarak, selim kalple karşı tarafa, sevgi,saygı, dosluluk ve mutluluk dilemek. Dünya hayatının kaza ve belalarından kurtulma, ahhiret hayatında da, azab ve sıkıntılardan kurtulma amacını taşıyan “Es selamü aleyküm veya selamü aleyküm” dua cümlesini karşı tarafa, vechi selim dediğimiz, güler yüz ve tatlı dille, iyi halle söylemektir. Karşı tarafında, aynı niyet ve halle karşı tarafa aynı selamı sunmaktır. Karşılaşan mü’minlerin bu türlü selamlamlarına selamlaşma denir. Bu türlü selamlaşma Medine döneminde başlamıştır. Okumaya devam et Selamlaşma Nedir?

Kuranda Oruçla ilgili sure ve ayetler hangileridir

Bakara(183)

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı

Bakara(184)

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

Bakara(185)

(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.

Bakara(187) Okumaya devam et Kuranda Oruçla ilgili sure ve ayetler hangileridir

Kuranda Namazdan bahseden Ayetler hangileridir?

Bakara(3)

Onlar gaibe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızk olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.

Bakara(43)

Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.

Bakara(44)

Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.

Bakara(83)

Hani, biz İsrail oğulları’ndan, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.

Bakara(110)

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.

Bakara(125)

Hani, biz Kâbe’yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makam-ı İbrahim’den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik: “Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi (Kâbe’yi) tertemiz tutun.”

Okumaya devam et Kuranda Namazdan bahseden Ayetler hangileridir?

Bektaşilik Nedir?

Bektaşilik, Hacı Bektaş-i Veli‘nin adına kurulmuş olan bir Alevi-sufi tarikatıdır. Bu tarikata mensup kişilere (el alarak ya da diğer bir deyişle nasip alarak bu örgütlenmeye katılan kişilere) Bektaşi denir.

Bektaşilik hümanist esaslı bir öğretidir. Öğretinin odağında “insan” vardır. Amacı, İnsan-ı Kamil olarak tanımlanan, olgun, yetkin insana ulaşmaktır. Bu ise bir eğitim sürecini gerekli kılar. Hacı Bektaş’ın Türk dünyasının felsefesine çok büyük katkıları olmuştur. En önemli ve tasavvufu kısaca anlatan özlü sözü, “Eline, beline, diline hakim ol” sözüdür. Hacı Bektaş-ı Veli’nin halen yaygın olarak kullanılan birçok özlü sözü bulunmaktadır. Öncelik yol kurallarındadır. “Hatır kalsın, yol kalmasın” diyerek bunu açıklarlar.

Bektaşilik Tarikatı’nın kuruluşunda geçirdiği süreç, kurucusunun kim veya kimler olduğu, bu süreçte Hacı Bektaş’ın konumunun ne olduğu, tarikatın Piri mi, yoksa kurucusu mu olduğu, Balım Sultan’ın tarikata nasıl bir yapı kazandırdığı yüzyıllar geçmesine karşın hala tartışmalıdır. Öteden beri bu konuda yazanların çoğunluğu, Hacı Bektaş’ın tarikatın kurulma işlemini gerçekleştirmediği ancak, kurulmasına yol açan süreci başlattığı dolayısıyla de onun ardıllarınca kurulan tarikatın da “Piri” olduğu kanısındadırlar. Bektaşiliğin kurumsallaşma sürecinin tamamlanmasının XVI. y. yılda Balım Sultan tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürerler. Jacop, Tschudi, Şemseddin Sami Bey gibi eski yazarlardan tutun, Ahmet Yaşar Ocak, Belkıs Temren gibi günümüz yazarlarına kadar birçok araştırmacı bu görüştedir.

Bektaşiler Ahilik Teşkilatının kurucusu ve 1826′ya kadar Osmanlı devletinin en gözde ordusu Yeniçeri Ocakları’nın manevi liderleriydi. Ahilik Teşkilatı münasebetiyle esnafla iç içe olması ve Padişahın aldığı bazı ekonomik kararlara esnaflarla birlikte tepki göstermesi Yeniçerilerin sonunu hazırlardı. Vahabi ulemanın “Vaka-i Hayriye” diye isimlendirilecek olan bir karar ve hareketle 15 Haziran 1826’da Yeniçeri Ocakları, iç isyanlara ve sık sık padişah değişikliğine neden olduğu için, Sultan II. Mahmut tarafından ortadan kaldırıldı. Okumaya devam et Bektaşilik Nedir?

Cariye Nedir?

Cariye ya da halayık, yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın. Savaşta esir edilen kadınlar için karavaş ismi de kullanılırdıİslam Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyıl ortalarına kadar var olan bir sistemdi.

Cariyelerin efendilerinden oğulları Yahudi ve Arap toplumu gibi bazı toplumlarda genellikle köle kabul edilmemişlerdir. İslamiyet öncesi Araplarda yaygın olan cariyelik sistemi Arapların İslamiyet’le tanışmalarından sonra da devam etmiş ancak Kur’an cariyelerin hak ve hukuku ile ilgili bazı durumları düzenlemiştir.

Köleliği ve cariyeliği ilk defa İslâmiyet icat etmemiştir. Birtakım zaruretler sebebiyle her ne kadar ortadan kaldırmamışsa da, onu tamamen hürriyete yol açabilecek şekilde ıslah etmiştir. Okumaya devam et Cariye Nedir?

İsmail Ağa Cemaati nedir? En tanınmış isimleri kimlerdir?

İsmail Ağa Cemaati, İstanbul Fatih’te Çarşamba semtindeki İsmail Ağa Camii merkez olmak üzere bir topluluk oluşturmuş Nakşibendiliğe bağlı bir cemaat”dir. Okumaya devam et İsmail Ağa Cemaati nedir? En tanınmış isimleri kimlerdir?

Cüppeli Ahmet Hoca kimdir?

Gerçek adı Ahmet Mahmut Ünlü, 27 Şubat 1965 yılında Fatih Çarşamba’da dünyaya geldi. Babası buhari kökenlidir. Annesi Samsun Çarşamba’lıdır. Ahmet’in doğduğu ve çocukluğunun geçtiği ev, İsmailağa Camisi’ne çok yakındı. İlçeye bağlı Çarşamba semtinde örgütlenen İsmailağa Cemaati’ne bağlı.

Kendisi ile kuran öğrenen üç ahmet’i diğer Ahmet’lerden ayırmak için hocası (terzi Fahri)ona cüppeli (cüppe giydiği için)dedi . O zamandan bu güne kadar “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinmektedir.

Küçük yaşından islam ilmini öğrenmiş ve tebliğ hizmetinini yapmıştır.

Çeşitli kaynaklardaki bilgilere göre tahsil durumu ilköğretim, ortaokulu dışarıdan bitirdi.

Kendi çevresinde, genellikle verdiği vaazlardan ve çıkardığı dini sohbet kasetleri ile tanınırken kamuoyunca tanınması 1999 yılında yaptığı deprem konuşması sonrası gerçekleşti.

“Mevlam zina yuvalarını vurdu” dediği bu konuşmasından ötürü İstanbul 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından 312. maddeden yargılandı.

‘Halkı din, mezhep ve inanç farklılığı gözeterek, birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan 2 yıl 7 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. 13 ay hapis yattı.

2006 yılında Hürriyet Gazetesi’nde “jet ski” li fotoğrafları ile sürmanşetten haber edilerek tekrar kamuoyunun gündemine girdi.

Cübbeli Hoca’nın verdiği vaazlardaki bazı ifadeler internetteki komik videolar arasında yer aldı, tıklanma rekorları kırdı.