Rumenler kimdir?

Rumenler ya da Romenler hatta Romanyalılar, nüfusunun çoğunluğu Doğu Avrupa’da ve Balkanlar’da yaşayan bir etnik gruptur. Rumenler Romanya nüfusunun çoğunluğunu oluştururlar. Rumenlerin komşu bir ülke olan Moldova’da yaşayan bir etnik grup olan Moldovalılarla dil ve kan bağları mevcuttur.
Tarihte Ün sahibi olmuş bazı Rumenler:

Çerkes kimdir?

Çerkez İbrahim Paşa
Çerkesler, Türkiye’ye Kafkasya’dan gelen Türk dili konuşmayan tüm etnik gruplara verilen genel adlandırmadır. Ancak Türkiye’ye göç etmiş Kafkas halkları kendi arasında pekçok alt gruba ayrılır. Okumaya devam et Çerkes kimdir?

Orta Çağ sonlarından 20. yüzyıla Kürtler

16. yüzyılda kaleme alınmış olan Şerefname Kürt tarihi açısından önemli bir belgedir ve gerek o dönemin gerekse öncesinin olaylarına ve gelişmelerine dair birçok bilgi sunmaktadır. Bilinen o ki 16. yüzyıl ile birlikte bölgedeki iki ana güç olan Safeviler Okumaya devam et Orta Çağ sonlarından 20. yüzyıla Kürtler

Kürt kimdir?

Kürtler, Orta Doğu’nun yerlilerinden olup doğuda Zagros dağlarından batıda Toros dağlarına, güneyde Hemrin dağlarından kuzeyde Kars-Erzurum platolarına kadar uzanan, coğrafî bölgede yoğun şekilde yaşayan tahminen yaklaşık 20–25(Encyclopædia Britannica. (2008) milyon kişiden oluşan ve Hint-Avrupa dili konuşan halklardan biri olan etnik grup. Okumaya devam et Kürt kimdir?

Atatürk’e göre Türk kimdir?

ATATÜRK’E BİR GÜN SORARLAR…
Paşam her zaman Türklük üstüne birşeyler söylüyorsunuz ancak Türk kimdir? Derler.Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK bana bir kağıt kalem verin der ve yazmaya başlar.
TÜRK KİMDİR?

“Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik, en alasından bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela, korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı onların oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır. Kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.”

(Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri )

Türk kimdir?

Atatürk’e bir gün sorarlar…
Paşam her zaman Türklük üstüne birşeyler söylüyorsunuz ancak Türk kimdir? Derler.Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK bana bir kağıt kalem verin der ve yazmaya başlar.
TÜRK KİMDİR?

Bu memleket dünyanın beklemediği asla ümit etmediği, bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne en aşağı yedibin senelik bir Türk beşiğidir.

Beşik tabiatın rüzgarları ile sallandı.Beşiğin içindeki çoçuk tabiatın yağmurları ile yıkandı.O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından. kasırgalarından korkar gibi oldu sonra ona alıştı.Onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu.Birgün o tabiatın çocuğu tabiat oldu, Şimşek, Yıldırım, Güneş, Türk oldu.

TÜRK BUDUR YILDIRIMDIR, KASIRGADIR, DÜNYAYI AYDINLATAN GÜNEŞTİR.

Türkler (Türkiye Türkleri), çoğunlukla Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu’nun eski topraklarında yaşayan, Türkî halklardan bir etnik grup.

Nüfus sayımlarında etnik kimlik sorulmamaktadır.Yapılan gayri resmi araştırma ve tahminlere göre Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Türklerin nüfusunun yaklaşık %70-76’sını Türkî kökenli bireyler oluşturmaktadır. Okumaya devam et Türk kimdir?