Fransa’nın Cezayir katliamı Nedir?

Cezayir, Fransa için oldukça değerli bir topraktı. 19. yüzyıla kadar Osmanlı hâkimiyetinde kalan Cezayir toprakları 1830 yılında Fransa topraklarına katıldı ve 132 yıl boyunca Fransa’nın sömürgesi olarak kaldı.

Fransız yönetimi,1954 yılından 1962 yılına kadar devam eden bağımsızlık mücadelesi esnasında, Cezayir ayaklanmasını bastırmak için 1.5 milyon insanı katletmiştir.(Scotsman, 17 Nisan2006), çok sayıda kişi de işkence ve kötü muameleden geçmiştir. Okumaya devam et Fransa’nın Cezayir katliamı Nedir?

Saint Barthelemy nedir?

Yıl bin beş yüzlü yılların ortası, Osmanlı tahtında Hürrem Sultan’ın oğlu, Selim vardır. Fransa kralı 9. Charles, İstanbul’a bir elçi gönderir: Francis de Noayt
Elçi bin bir maceradan sonra İstanbul’a gelir, bazen atla, bazen atlı arabayla.

Fransa, Osmanlı Devletiyle anlaşma yapmak ve bazı ayrıcalıklar almak istemektedir. Zaten padişahın babası Kanuni Süleyman’dan Fransız ticaret gemileri için imtiyaz almıştır.
Elçi, günlük tutar, çok kere hayretler içindedir: Okumaya devam et Saint Barthelemy nedir?