Pomza nedir?

Diş macunundan tarıma, savunma sanayinden inşaat sektörüne kadar birçok sektörün ham maddesi olan pomza taşı dünya rezervlerinin yüzde 45’inin Türkiye’de bulunduğunu bilinmektedir.

Pomza’nın yaygın alan olarak yapı sektöründe Özellikle binaların yapımında değerlendirilen ve blok elemanı olarak bilinen tuğla yapımı, briket tarzı malzemelerin yapılmasında ağırlıklı olarak pomzanın değerlendirildiğini görülmektedir.

Pomzanın 250’nin üzerinde ayrı sektörde değerlendirilmektedir. pomzanın en hassas kullanım yerlerinin başında savunma sanayinin gelmektedir.

Kimya sektöründe çok geniş bir alanda pomza kullanılmakta olup, Bugün kullandığımız diş macunlarının büyük bir çoğunluğunda pomza taşı beyazlatıcı hammadde olarak yer almaktadır.

Avrupa’da belediyelerin bir kısmının içme sularının arıtılmasında pomzayı ana filitrasyon malzemesi olarak değerlendirilmektedir. Ziraat sektöründe topraksız tarımın çok önemli olduğu koşullarda seracılıkta, çölleşmiş bölgelerde toprak yerine pomza kullanılmaktadır.
Dünya pomza rezervinin yüzde 45’ine sahip Türkiye, pomzayı farklı endüstriyel alanlarda değerlendirmesi halinde elde edilecek gelirle cari açığı dahi kapatabilir”

Altın cevheri nasıl Üretilir

Altın üretimi öncelikle, metalin yer altından çıkartılması, ön zenginleştirme için uygun proseslerin uygulanması ve ardından uygun metalürjik (hidrometalurji/pirometalurji) işlemlerin uygulanmasıyla Gerçekleştirilir.

Altın madenciliğinin ilk zamanlarında üretim basit madenci tavalarının kullanılmasıyla veya hidrolik madencilik ile gerçekleştirilmekteydi. Ancak günümüzde, büyük ölçekli üretim yapan şirketler, üretimi açık ocak işletmeciliği veya uygun olan lokasyonlarda yeraltı madenciliği şeklinde yapmaktadırlar.

Cevher yer altından çıkartıldıktan sonra yığın liçi ile zenginleştirilebilir. Bu aşamada, yeraltından çıkan cevher uygun boyuta kırılıp/öğütüldükten sonra, sıvı geçirmez bir katman üzerine yığın şeklinde konulur. Liç aşamasında kullanılan siyanür, altını çözerek iyon halinde kendine bağlar. Solüsyon özel havuzlarda toplanarak, ileri proseslerde kullanılır. Okumaya devam et Altın cevheri nasıl Üretilir

Gümüş Nedir?

Kimyasal Bileşimi   :Ag
Sertlik        :2.5 - 3
Özgül Ağırlık     :10.50
Renk ve Şeffaflık   :Gümüş beyaz, dış etkilerle siyahımsı, opak
Çizgi Rengi      :Gümüş beyazı
Parlaklık       :Metalik

Ayırıcı Özellikleri, Renk, nitrik asitte kolay çözünürlük Bulunuşu, Birincil olarak hidrotermal damarlarda, ikincil olarak gümüş içeren cevher yataklarının oksidasyon zonlarında oluşur.

Toryum Nedir?

Fiziksel Özellikleri

Maddenin hali :katı
Yoğunluk :11.7 g/cm³
Sıvı haldeki yoğunluğu :1.378 g/cm³
Ergime noktası :2115 °K, 1842 °C,3348 °F
Kaynama noktası :5061 °K, 4788 °C,8650 °F
Mohs sertliği :3.0
Toryum (Th). Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 g/mol olan, 11,7 g/mL yoğunluğunda, 1700 °C de eriyen,, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyoaktif bir elementtir. Okumaya devam et Toryum Nedir?

Evropyum (Eu) nedir?

Atom numarası 63 olan kimyasal elementtir.
İlk olarak 1901 yılında Fransız Eugene Demarcay tarafından bulunan, insan yapımı bir elementtir. Element gümüş renginde olup, renkli televizyonlarda kullanılır.
Atomik ağırlığı: 151.964
Erime sıcaklığı: 822.0 °C
Kaynama sıcaklığı: 1597.0 °C
Nötron sayısı: 89
Sınıfı: seyrek toprak
Kristal yapısı: kubik
Öz kutle: 293k(g/cm³): 5.259