Krom nedir?

Krom: Çok sert ,çok iyi cilalanabilen ve paslanmayan bir maden olduğu için , madeni eşya yapımında büyük önem taşır. Dışarıya en çok satılan madendir. Kaplamacılıkta ve çelik yapımında kullanılır.
Çıkarıldığı yerler: Guleman(Elazığ) , Fethiye – Milas – Marmaris – Dalaman Köyceğiz(Muğla) , Acıpayam (Denizli) , Orhaneli (Bursa) ,Kayseri , Eskişehir Kütahya , Kahramanmaraş , Aladağ(Adana)
İşlendiği yerler :Antalya ve Elazığ’daki ferrokrom tesisleri
Krom yatakları altı ana bölgede toplanmıştır.
 1. Fethiye, Köyceğiz, Denizli
 2. Alacakaya (Guleman) (Elazığ)
 3. Bursa, Eskişehir
 4. Adana, Kayseri, Mersin
 5. İskenderun, Kahraman Maraş, İslahiye
 6. Kopdağı (Doğu Anadolu)
Krom madeni Antalya ve Guleman’daki ferro-krom tesislerinde işlenmektedir.
Kimyasal Bileşimi, FeCr2O4
Sertlik, 5.5
Özgül Ağırlık, 4.5 – 4.8
Renk ve Şeffaflık, Siyah; opak
Çizgi Rengi, Kahverengi
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Çizgi rengi ve zayıf manyetiklik özelliği
Bulunuşu, Kromit, peridotit ve diğer ultrabazik kayalar ile serpantinitlerde yaygın olarak bulunur. Magmatik fiferansiyasyon sonucu, magmadan itibaren soğuma sırasında, kromit’in ilk olarak ayrılması ile zengin kromit yatakları oluşur.

Bakır madeni nedir?

Bakır: Bakır madeni yatakları genellikle çinko ve kurşun yataklarıyla birlikte bulunur. Elektrik ve elektronik sanayisinde kullanılır. Bakır mutfak eşya yapımına kullanılır.
Çıkarıldığı yerler: Murgul(Artvin),Küre(Kastamonu),Ergani –Maden (Elazığ), Çayeli (Rize),
İşlendiği yerler: Maden Ergani bakır işletmeleri, Murgul bakır işletmeleri, Samsun Karadeniz bakır işletmeleri.

Kimyasal Bileşimi, Cu

Sertlik, 2.5-3

Özgül Ağırlık, 8.93-8.94

Renk ve Şeffaflık, Soluk kırmızı, kahverengi, opak

Çizgi Rengi, Metalik bakır kırmızısı

Parlaklık, Metalik

Ayırıcı Özellikleri, Renk ve kırılganlık, nitrik asitte kolay çözünürlük

Bulunuşu, Bakır içeren sülfür yataklarının oksidasyon zonları yaygın oluşum ortamıdır.

Demir Minerali nedir?

Demir: Modern sanayinin ana metali demirdir. Kullanım alanı oldukça geniştir.

Kimyasal Bileşimi, Fe2O3
Kristal Sistemi, Trigonal
Kristal Biçimi, Genellikle ince yada kalın levhamsı kristaller, rombohedral, piramidal ve nadiren de prizmatikdir.
İkizlenme, Penetrasyon ikizi tipikdir.
Sertlik, 5 – 6
Özgül Ağırlık, 5.26
Renk ve şeffaflık, Çelik grisi-siyah, opak
Çizgi Rengi, Kırmızı-kırmızımsı kahverengi
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Kırmızı çizgi rengi ve sertliği, kristal şekli ayırıcı özellikleridir.
Bulunuşu, Yaygın olarak bulunan hematit, önemli bir demir mineralidir. Hidrotermal damarlarda ve magmatik kayalarda aksesuar minerali olarak bulunabilir. Volkanik kayalarda, birçok metamorfik kayada, kontakt metamorfik yataklarda, birincil veya ikincil olarak sedimanter kayalarda yaygın olarak oluşabilir

Çıkarıldığı yerler: Divriği –Gürün (Sivas), Hekimhan-Hasan çelebi (Malatya), Çam dağı (Sakarya) , Edremit-Havran-Eymir-Ayvalık-Ayazmant (Balıkesir), Torbalı(İzmir), Simav- (Kütahya), Kırıkhan-Payas(Hatay), Bingöl,Kahramanmaraş,Düzce, Kayseri. Doğu Anadolu Bölgesi demir madeni bakımından Türkiye’de ilk sıra gelmektedir.

İşlendiği yer : Karabük, Ereğli, İskenderun demir çelik fabrikaları.

ÜLEKSİT NEDİR?


 • tek tek büyük kristallerden ziyade ipek gibi lif demetleri teşkil ederler. Beyaza çalan şeffaf bir mineral olup görünüşüne de uygun olarak “pamuk gülü” diye adlandırılmaktadır.
 • Sertliği 2,5
 • özgül ağırlığı 1.96’dır.
 • Üleksit soğuk suda az, sıcak suda daha fazla asit içinde kolayca erir.

BORAKS • Monoklinaldir ve kristal yapısı kısa prizma şeklindedir.
 • Özgül ağırlığı 1,72
 • Sertliği 2-2,5
 • Dilinimi nadiren iyi, gevrek ve konkoidal kırılarak ezilir. Yeni kesilmiş saf boraks temizdir ve cam gibidir. Fakat birçok numuneler tebeşir beyazıdır. Çünkü sade yüzey kısmı veya tamamı ince taneli pentahidrate boraks kümesi halinde değişir
 • Tinkal ismi ile de anılmaktadır
 • içindeki B2O3 miktarı 36,5%’tur.
 • 5 molekül suyunun uçurulmasıyla elde edilen “Neobor” veya pentahidrate boraks 47.8% B2O3 ve susuz boraks “dehybor” 68.7% B2O5ihtiva eder.

Bor Nedir?

Bor Mineralleri: Sanayide sayısız denilebilecek kadar çok çeşitli işlerde kullanılmaktadır. Bor minerallerinden elde edilen boraks ve asit borik özellikle nükleer alanda jet ve roket yakıtı , sabun deterjan lehim, fotoğrafçılık tekstil boyaları , cam, elyaf ve kağıt sanayiinde kullanılmaktadır. Dünya rezervinin %80’ni Türkiye’dedir . Üretim bakımından dünyada 2006 dan beri birinci sıradayız. Rezerv bakımından TÜRKİYE birinci sıradadır. Bor minerallerinin üretimi dış isteğe bağlıdır.
Çıkarıldığı yerler: Bigadiç-Susurluk-Sultançayırı (Balıkesir) , Mustafakemalpaşa (Bursa),Emet( Kütahya), Seyitgazi (Eskişehir).
BOR periyodik tabloda;

B simgesiyle gösterilen,
Atom numarası 5,
Atom ağırlığı 10,81,
Yoğunluğu 2,84 gr/cm³
Ergime noktası 2300 °C
Kaynama noktası 2550 °C olan,
Metalle ametal arası yarı iletken özelliklere sahip bir elementtir
Bor, biri amorf ve altısı kristalin polimorf olmak üzere, çeşitli allotropik formlarda bulunur. Alfa ve beta rombohedral formlar en çok çalışılmış olan kristalin polimorflarıdır. Alfa rombohedral strüktür 1200 °C’nin üzerinde bozulur ve 1500 °C’de beta rombohedral form oluşur. Amorf form yaklaşık 1000 °C’nin üzerinde beta rombohedrale dönüşür ve her türlü saf bor ergime noktasının üzerinde ısıtılıp tekrar kristalleştirildiğinde beta rombohedral forma dönüşür.