Toz hastalıkları


Toza maruz kalmak daima akciğer rahatsızlıklarına yol açar mı? Hayır. Uzun zamanlar birçok çeşit toz ve buharlar teneffüs edilse de bunların muhakkak surette bir akciğer hastalığına sebep ola cağı söylenemez. En az zararlı tozlar hangileridir? Demir kaynağı yapılırken çıkan tozlar, adî topraktan kalkan tozlar ve kömür madeni işletmeciliğinde meydana gelen kömür tozları. Kömür tozu akciğerlere nasıl tesir eder? Kömür madenlerinde çalışanların, hatta büyük kentlerde yaşayanların bile, akciğerleri kömür tozu tortularından siyahlaşmaya meyil gösterse de, bu durum herhangi bir belirtiye neden olmamaktadır.

En zararlı olan tozlar hangileridir?
Silis (kuvars), asbestos, talk, şeker kamışı, pamuk fili ve berilyum (flüoresan lâmbalardan gelen tozlar) en zararlı olan tozlardır.

Tozdan ileri gelen en ağır hastalık hangisidir?
Silikoz. Bu hastalık taşkömürü işletmelerinde, altın ve kurşun madenlerinde çalışanlarda, taş kesiminde ve toprak patlamalarında ve bazı yıprandırıcı madde yapımında çalışanlarda çoğunlukla rastlanır.
Bu tahriş edici maddelerle ne kadar süre temastan sonra silikoz kendisini göstermeye başlar?
En az iki yıl.

Silikoz’un belirtileri nelerdir?
Akciğer dokularında devamlı yayılma gösteren bir hasar yapar. Bu, zamanla akciğerlerin iltihaplanmasına yol açar. Çok kez bu hastalığın oluşturduğu zemine verem mikrobu da eklenebilir. Hafiften nefes tıkanıklığı, kronik öksürük ve akciğerin iyi işlememe si bu hastalığın başlıca belirtileri arasındadır. Ciddî vakalarda işçi uzun zaman işinden uzaklaşmak zorunluluğunda kalabilir.

Silikoz teşhisi nasıl yapılır?
Söz konusu hastanın geçmiş hal durumu incelenir, çalıştığı yerde ki toz numuneleri gözden geçirilir ve röntgen filmlerinde ciğerde görünen karakteristik görüntüler dikkate alınır.

Silikoz önlenebilinir mi?
Evet, sıhhî çalışma yeri şartları temin etmekle maske ve vakum püskürtücüleri gibi korunma cihazları kullanılmasıyla önlenebilir.

Silikozun tedavisi var mıdır?
Hayır. Hastalık bir kez geldi mi ve akciğer sakatlandı mı meydana gelen durum artık geriye çevrilemez. Bu hastalığa yakalanmış olanların yeniden zarar veren tozla temasları önlenmeli, aksi takdirde hastanın daha ciddî şekilde akciğerinin harap olması kaçınılmaz hale gelir.

HACCP


HACCP, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir. HACCP, İngilizce Hazard Analysis and Critical Control Point – Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları ifadesinin kısaltmasıdır. Sistem, ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

Tarihçesi Okumaya devam et HACCP

Enfraruj Işınlar

Olağanüstü dalga uzunluğu olan, gözle görülmeyen ışınlar. Vücudun travmaya uğramış bir bölümüne derin ısı uygulamada kullanılır.
Alm. Infrarote Strahler (pl). Fr. Rayons (m pl.) infrarouğes, İng. Okumaya devam et Enfraruj Işınlar

Kleptoman

İhtiyacı olmadığı, hemen kullanmayacağı halde ve maddi değeri nedeniyle satma düşüncesi olmadan bir takım nesneleri izinsiz olarak alarak, onlara sahip olma şeklinde bir dürtü kontrol bozukluğudur. Kişinin aslında o malı satın alabilecek yeterli maddi birikime sahip olduğu, ancak buna rağmen bu davranışı gerçekleştirdiği gözlenmiştir. Bu davranış daha önceden düşünülmemiş ve planlanmamış olup, aniden gerçekleştirilir. Bu davranış birinden intikam alma amacıyla yapılmamıştır. Birey bu davranışın yanlış ve uygunsuz olduğunun bilincindedir. Kişiler bu davranışı gerçekleştirmek için başkalarından yardım istemezler. Tarihte Fransa kralı 4. Henry ve Sardunya kralı Victor un bu özelliklere sahip olduğu bilinmektedir.

Rahatsızlığın çocukluk yaşlarında başladığı belirlenmiştir. Kişi bu davranışı gerçekleştirmeden önce, yoğun bir gerilim hisseder. Bu davranış akabinde, mutluluk, rahatlama ve büyüklük hissi içine girmektedir.

Rahatsızlık hakkında yapılan çalışmaların azlığı ve bu durumların kişiler tarafından gizlenmesi ve bu durumu gerçekleştiren kişilerin sağlık hizmetlerinden çok, adli makamlara sevk edilmeleri nedeniyle gerçek sıklığı tam olarak bilinemese de bin kişide altı kişide rastlandığı saptanmıştır. Yakalanan dükkan hırsızlarının % 5–25 inde saptanmıştır.

Portör Muayeneleri

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 126. ve 127. maddelerindeki hükümlerle, gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiş ve bu sıhhi muayenenin de ücretsiz olarak belediye tabipleri veya hükümet tabipleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

Portör muayenesi hakkında detaylı bilgi için.

http://isguvenligiuzmani.org/2009/10/30/portor-muayeneleri/