Hürrem Sultan Kimdir?

Hürrem Sultan’ın Latince Rossa Solymanni uxor başlıklı 16. yüzyılda yapılmış bir yağlı boya tablosu
Hürrem Sultan ya da Hürrem Haseki Sultan (d.1500 veya 1506 – ö. 1558) doğum adı: Aleksandra Lisowska, Avrupa’da tanındığı ad: Roxelana. Osmanlı padişahı I. Süleyman’ın eşi ve sonraki padişah II. Selim’in annesidir. Bir Osmanlı padişahıyla nikâhla evlenmiş ilk kadın olma ayrıcalığını taşır.

Kökeni

Lehistan Krallığı’nın sınırları içerisinde bulunan Rohatyn’da doğdu. 20 yaşındayken Tatar akıncılar tarafından 1520 tarihinde Rohatyn’den kaçırılmış, Kırım Hanı’nın himayesine girmiştir. Daha sonra Osmanlı sarayına sunulmuştur.
16. yüzyıl kaynaklarına göre kızlık ismi bilinmiyordu. Ama daha sonraki kayıtlara göre mesela 19. yüzyılın Ukrayna’daki ilk kayıtlarına göre Anastasia (Kısaca Nastia) Polonyalıların geleneğinde, Aleksandra Lisowska olarak bilinir. Avrupa dillerinde Roxolena, Roxolana,Roxelane, Rossa, Ruziac, Türkçe’de Hürrem , neşeli olan kişi ve Soylu olan kişi anlamına gelir. Roxelana, onun gerçek ismi olmayabilir ama takma adı onun Ukraynalı soyuna ait olan (Günümüze ait yaygın isim Ruslana) ve doğu slav ismi olan, Roxolany ya da Roxelany, şimdiki Ukrayna halkında 15. yüzyıldan sonra kullanılıyordu.

Melikşah

Melikşah’ın bir minyatürü
Hüküm süresi	:1072-1092
Doğum tarihi	:1055
Ölüm tarihi	:1092
Önce gelen	:Alparslan
Sonra gelen	:I. Mahmud (Selçuklu)
Babası	        :Alparslan
Melikşah (d. 1055 – ö. 1092) Büyük Selçuklu Devleti hükümdarıdır. (1072-1092)Devrinde Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaştı.[3]Sınırlar Anadolu’dan Umman’a Kafkaslar’dan Hindistan önlerine uzandı (10.000.000 km2). Melikşah’tan sonra Selçuklular eski gücüne kavuşamadı. Devrin en önemli kişileri arasında Ömer Hayyam bilim ve Nizamülmülk siyaset dalında bulunur.

Hayatı

Okumaya devam et Melikşah

Malazgirt Meydan Muharebesi nedir?

Malazgirt Muharebesi: Giovanni Boccacio’nun De Casibus Virorum Illustrium adlı eserinin Fransızca çevirisinden alıntı

Malazgirt Muharebesi

26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında gerçekleşen bir savaştır. Alp Arslan’ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, “Türklere Anadolu’nun kapılarını açan temsili savaş” olarak bilinir.
1060’lar süresince Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan Türk müttefiklerinin Ermenistan ve Anadolu’ya doğru göç etmesine izin verdi ve Türkler buralarda şehirlere ve tarım alanlarına yerleştiler. 1068 yılında Romen Diyojen Türklere karşı bir sefer düzenledi, fakat Koçhisar şehrini geri almasına rağmen Türk atlılarına yetişemedi.
1070 yılında Türkler (Alparslan komutanlığında), günümüzde Muş’un bir ilçesi olan Malazgirt’te Manzikert (Bizans dilinde Malazgirt) ve Erciş kalelerini ele geçirdi. Daha sonra Türk ordusu Diyarbakır’ı aldı ve Bizans yönetimindeki Urfa’yı kuşattı. Ancak alamadı. Türk Beylerinden Afşin Beyi de güçleri arasına katıp Halep’i aldı. Alp Arslan Halep’de konaklarken Türk atlı birliklerinin bir kısmına ve Akıncı Beylere Bizans şehirlerine akınlar düzenlemesine izin verdi. Bu sırada da Türk akınlarından ve son gelen Türk ordusundan çok rahatsız olan Bizanslılar tahta ünlü komutan Romen Diyojeni çıkardılar. Romen Diyojen’de büyük bir ordu kurup Konstantinopolis (bugünkü İstanbul)’ten ayrıldı(13 mart 1071). Ordunun mevcudu 200.000 olarak tahmin ediliyor. Okumaya devam et Malazgirt Meydan Muharebesi nedir?

Alp Arslan Kimdir?

Doğum tarihi	:1029
Ölüm tarihi	:15 Aralık 1072
Ölüm yeri	:Merv
Önce gelen	:Tuğrul Bey
Sonra gelen	:Melikşah
Babası	        :Çağrı Bey
Alp Arslan, (ʿAdud ad-Daula Abu Shudschaʿ Muhammed bin Davud Çağrı) Selçuk Türkleri’nin ikinci sultanı (1029 – 15 Aralık, 1072). Alp Arslan, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya son gelişlerini(Türk kavimlerin ilk gelişleri; Anadolu da şimdiye kadar çıkan tablet ve yazıtlara göre M.Ö.8.000-10.000 yılları arası) ve mücadelesini yöneten askerî komutan ve hükümdardır. Gerçek adı Muhammed olduğu halde daha çok ünvanı olan Alp Arslan adıyla tanınmaktadır.

Hayatı

Okumaya devam et Alp Arslan Kimdir?

Tuğrul Bey Kimdir?

Tuğrul Bey’in Rey kentindeki türbesi
Tuğrul Bey ya da Toğrül, Tuğril veya Toghrïl Beg, (d. 990 – ö. 4 Eylül 1063) Büyük Selçuklu Devleti‘nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır.

İsim kökeni

Togrıl ismi , Dumrul adı ile de bilinen,gündüz yırtıcı kuşları (Falconiformes) takımında yer alan atmacagiller (Accipitridae) familyasından bir kuş, çakırdoğan (Accipiter gentilis) anlamına gelir.

Hayatı

Kardeşi Çağrı Bey’dir. Oğuzların Kınık boyundan Selçuk Beyin torunudur. Babası Mikail, gazâ akınında şehit düşünce, dedesi Selçuk’un yanında büyüdü. Çocukluğu Cend’e geçti. 1016 yılında Selçukluların başına geçti. Altun Can Hatun ile evlendi.
1028-1029 yılları arasında kardeşiyle birlikte Merv ve Nişabur kentlerini ele geçirdi. Buhara ve Balh kentlerine seferler düzenledi. 1038 yılında Nişabur’da kendini sultan ilan etti. 1040 yılında Gaznelilerle yaptığı Dandanakan Savaşı’nı kazanarak Gazne Devleti’ne karşı Selçukluların üstünlüğünü sağladı. Kardeşi Çağrı Bey’i Horasan valisi tayin eden Tuğrul Bey İran’ın büyük bir bölümünü ele geçirdi ve Selçuklu topraklarını Anadolu’ya kadar uzandırdı. 1060 yılında Fatimilerin eline geçmiş olan Bağdat’ı ele geçirdi. Abbasi halifesi Kaim’in tekrar Bağdat’a dönmesini sağlayan Tuğrul Bey, halifenin kızı Seyyide Fâtıma el-Betül ile evlendi. Okumaya devam et Tuğrul Bey Kimdir?

Selçuk Bey kimdir?

Selçuk Bey’e ait olduğu düşünülen ve İran’da bulunan bir heykelin kafası. New York Sanat Müzesinde sergilenmektedir.

Selçuk Bey, Büyük Selçuklu Devleti‘ne adını veren kişidir.

Aral Gölü’yle Hazar Denizi arasındaki topraklara hakim olan Oğuz Türkleri’nin Kınık boyundandır.

Babası öldükten sonra onun yerine 18 yaşındayken subaşı oldu.Genç yaşına rağmen kısa zamanda yüksek mevkilere ulaştı. Selçuk Bey yönetimindeki Oğuz Türkleriİslamiyet’i kabul etti. Bu durum, Selçuk Bey ve Yabgu’nun arasını açtı. Selçuk Bey, “Müslümanlar, gayrimüslimlere haraç vermez’ diyerek, Yabgu’nun haraç memurlarını kovdu ve bağımsızlığını ilan etti. Okumaya devam et Selçuk Bey kimdir?

Büyük Selçuklu Devleti nedir?

Büyük Selçuklu Devleti , Selçukluların kurduğu ilk devlettir.

Göçmen Türklerde bozkırdaki ırmakları geçiş büyük önem arzediyordu. Oğuzname’de salı keşfeden kişi boyun önemli bir atası sayılmaktadır. Hanedanın atası olan Selçuk Bey tarafından temeli atılan bu devlet Bağdat’ı kendine başkent yaparak Abbasi halifesinin koruyucusu konumuna erişti. 1092 yılında Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın ölümünden sonra bölünmeye uğradı. Selçuklular tarafından kurulan diğer devletler Kirman Selçuklu Devleti, Irak Selçuklu Devleti,Suriye Selçuklu Devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti’dir. Okumaya devam et Büyük Selçuklu Devleti nedir?