ADR nedir?

ADR; Tehlikeli Atıkların ve Kimyasalların Karayolu ile Uluslararası Taşınmasını İlgilendiren Avrupa Anlaşmasıdır.

Tehlikeli kimyasalların uluslararası naklinde kimyasalla muhatap olan (kişi veya kurumlar), kimyasalların ambalajlanması, etiketlenmesi ve taşınmasında uluslararası kurallara ve standartlara uymak zorundadır.

Bu anlaşma tehlikeli kimyasalları kapsadığı gibi tehlikeli atıkları da kapsamaktadır.