Tehlikeli madde veya tehlikeli kimyasal nedir?


Geçmişte siz ve çalışma arkadaşlarınız iş yerlerinde kullanılan kimyasallarla ilgili olarak Tehlike İletişim Standardında* öngörülen bir eğitimi almış olabilirsiniz. Ama herkesin daima temkinli kalabilmesi için, bu bilgilerin zaman zaman bir hatırlatma olarak gözden geçirmesi gerekir.

İşyerinde veya evde, kimyasallar ve diğer malzemelerden kaynaklanabilen tehlikelerle her an karşı karşıyayız. Kendinizi korumak için, herhangi bir kimyasal madde veya malzemenin ne tür bir maruziyeti olduğunu bilmeniz gerekir. Tehlikeli madde veya kimyasallar, özelliklerine göre, fiziksel tehlikeler ve sağlığa zarar verenler olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Bunların örnekleri aşağıda sıralanmaktadır:

Fiziksel Tehlikeler

  • Patlayıcılar – Bu ürünler ısı, şok ya da başka bir kaynak nedeniyle, kimyasal reaksiyona girerek, hızlı ve olağanüstü şiddetle enerji açığa çıkarma yeteneğine sahiptirler. Dinamit patlayıcılara bir örnektir.
  • Aşındırıcılar – Korozif olarak da adlandırılan bu maddeler cilt dokusunu tahrip ederek, yanıklara sebep olurlar. Örnekleri hidroklorik ve sülfürik asitlerdir.
  • Reaktifler – Bazı kimyasal maddeler veya malzemeler, başka kimyasallar, ürünler ve hatta hava ve su ile temas ettiklerinde reaksiyona girerek bileşimlerini ve özelliklerini değiştirirler. Böyle bir reaksiyon, tehlikeli durumlara, yangın tehlikesine, patlamalara veya daha başka tehlikeli yan ürünlerin meydana gelmesine neden olabilir. Örnekleri, sodyum ya da potasyum gibi bazı metallerdir.
  • Yanıcılar – Nispeten kolay alev alabilen maddeler yanıcı olarak kabul edilebilir. Genel olarak, yanıcı bir ürünün parlama noktası 100 derece Fahrenheit (37,8 °C) veya altındadır. Örnek olarak bazı çözücüler ve yakıtlar sayılabilir.

Sağlığa Zarar Verenler

  • Zehirler – Tok sit madde olarak da adlandırılan bu maddeler ya da kimyasallar genellikle kısa veya uzun vadede bir hastalığa, hatta ölüme neden olabilen zehirler olarak tanımlanır. Maruziyet; solunum veya fiziksel temas yoluyla olabilir. Tehlike derecesi; maruz kalma düzeyine, yani konsantrasyona bağlıdır. Tok sit maddelere örnek olarak; hidrojen siyanür ve karbon monoksit gibi gazlar da gösterilebilir.
  • Radyoaktifler – İyonlaştıran radyasyona yüksek düzeylerde maruz kalma, sağlığı olumsuz etkileyebilir. Aşırı radyasyon, hücre dokularının biyolojik hasarına neden olabilir.

Kimyasalların kendine has özellikleri veya maddelerin tehlikeleri biliniyorsa, uygun planlama yapılarak ve önlemler alınarak maruziyet ve acil durum önlenmelidir. Önlemlere, tehlikeli maddenin kullanılmaması veya daha güvenli bir malzeme ile değiştirilmesi de dahildir. İnsanların, tehlikeden uzak durarak ve fiziksel koruyucu engeller kullanarak tehlikelere maruz kalmamaları sağlanabilir. Acil durum eylem planlarına; raporlama, kimyasalların muhafazası ile kimyasal sızıntıların-döküntülerin bertarafı da dahildir.

Tehlikeli kimyasallar veya malzemeler hakkında sorularınız varsa: maddelerin fiziksel özelliklerini ve sağlığa zararlarını tanımlayan Kimyasal Malzeme Güvenlik Formlarını (MSDS) gözden geçirin, ya da amirinizden bilgi isteyin. Sadece tehlikeleri tanıyorsanız maruziyeti en asgariye indirmek için gerekli önlemleri alabilirsiniz.

Pek azımız kimyageriz, ama hepimiz çalıştığımız kimyasallar hakkında gerekli bilgilere sahip olmak zorundayız.

Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir