Endüstriyel Hammaddeler Nelerdir?

 1. Alçı Taşı
 2. Kuvars
 3. Alunit
 4. Kuvarsit
 5. Andaluzit
 6. Kuvarskumu
 7. Asbest
 8. Kükürt
 9. Aşındırıcılar
 10. Lüle Taşı
 11. Arduvaz
 12. Manyezit
 13. Barit
 14. Mermer
 15. Bentonit
 16. Mika
 17. Bor
 18. Olivin
 19. Boya Toprakları
 20. Perlit
 21. Disten
 22. Profillit
 23. Diyatomit
 24. Pomza
 25. Döküm Kumu
 26. Refrakter Killer ve Şiferton
 27. Dolomit
 28. Seramik Killeri
 29. Feldspat
 30. Sodyum Sülfat
 31. Florit
 32. Sillimanit
 33. Fosfat
 34. Stronsiyum
 35. Genleşen
 36. KilTalk
 37. Grafit
 38. Trona
 39. Granit
 40. Titanyum
 41. Kaya Tuz
 42. Tuğla Kiremit
 43. Kalsit
 44. Vermikülit
 45. Kaolen
 46. Wollastonit
 47. Kireç
 48. Yapı Taşları
 49. Kum-Çakıl
 50. Zirkon
 51. Mıcır
 52. Zeolit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir