Dişler için faydalı besin/besinler Nedir?

Sağlıklı Dişler

Sağlıklı dişlere sahip olmak için beslenmemize de dikkat etmeliyiz.Peki dişlere ve dişetlerine iyi gelen, dişlerimizi güçlendiren yiyecekleri biliyor musunuz? İşte o besinler…

Oyukları peynirle engelleyin: Okumaya devam et Dişler için faydalı besin/besinler Nedir?

Georgius Agricola Kimdir?

De Re Metallica (Tür. Metallerin Doğası Üzerine), cevherden metal üretme sürecini anlatan ilk yazılı eserin sahibi alman bilim adamıdır. Madencilik, ve maden cevherlerinin arıtma ve izabe süreçleri hakkında bilgi veren kitabı 1556 yılında yayımlandı. Asıl adı Georg Bauer’dir.

Fizyoloji Nedir?

Canlıların mekanik, fiziksel ve biyokimyasal fonksiyonlarını ve sistemlerinin işleyişini inceleyen bilim dalıdır.

Fizyoloji genellikle bitki fizyolojisi ve hayvan fizyolojisi olarak ikiye ayrılarak incelense de, fizyolojinin kuralları hangi canlının çalışıldığına bakılmaksızın evrenseldir.

Fizyolojik tepkimelerden çoğunun temel amacı, iç ortamdaki fiziksel ve kimyasal dengenin korunmasıdır. Bu iç denge, hayvanlarda, canlının iç ya da dış ortamdaki değişiklikleri algılayabilen duyu alıcılarıyla düzenlenir. Bu alıcıların uyarısıyla, kas, böbrekler, karaciğer ve iç salgı bezleri gibi organlarda, değişen koşullara uygun özel yanıtlar gelişir ve canlı kendisini bu yeni duruma uyarlayabilir.

 

LNG Nedir?

  • Doğal gaz, atmosfer basıncında, -162°C ye kadar soğutulduğunda yoğunlaşarak sıvı faza geçer ve “Sıvı Doğal Gaz” (LNG) olarak adlandırılır.
  • Doğal gazın hacmi, gaz fazından sıvı faza geçerken yaklaşık 600 kat küçülür.
  • Bu sayede yüksek miktardaki doğal gaz, düşük basınçlar altında hacmi 600 kez küçültülerek sıvı halde saklanabilmektedir. Bu durum, doğal gazın boru hatları ile taşınmasının teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve kamyon tankerler ile nakliyesini uygun hale getirmektedir.
  • LNG‘nin sıvı fazının özgül ağırlığı 0,46’dır. Yani ağırlığı suyunkine göre yaklaşık yarısıdır. Geometrik hacmi 1 m³ (1.000 lt) olan bir kaba doldurulan LNG nin ağırlığı 460 kg’dır.
  • LNG renksizdir, kokusuzdur, zehirli değildir, korozif özelliği yoktur.
  • LNG‘nin gaz halinin hava içindeki karışım oranı %5 ile %15 arasında yanıcı ve parlayıcıdır.
  • LNG, esas olarak %90 civarında bir oranda metandan (CH4) oluşur.
  • Metan haricinde etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H10) ağırlıklı olmak üzere diğer hidrokarbonları da ihtiva eden bir yakıt türü olan LNG, sıvılaştırma prosesi esnasında içindeki oksijen, karbondioksit, kükürt bileşenleri ve sudan arındırıldığı için boru hattı doğal gaza göre daha saf ve yüksek verimli bir yakıttır.

Proaktif Nedir?

Müdebbir(Öngörüşlü, ileriyi görerek hareket eden. Düzenleyen, idare eden) manasına da gelebilecek terimdir. Kriz yönetiminde, kaza öncesi koşullara müdahale edilmesidir. Kaza sonrası müdahalelere ise reaktif kriz yönetimi denir.

Seksten zevk almanın Yolları nedir?

csel

Çoğu çift cinsel hayatlarında memnuniyetsizlik yaşıyor. Cinsel hayatımızı renklendirerek bu sorundan kurtulabiliriz. İşte seksten zevk almanın sırları:

Seksi Ayrıcalıklı Bir Durum Gibi Algılamayın Okumaya devam et Seksten zevk almanın Yolları nedir?

Sağlıkla ilgili Doğru bilinen her şey yanlış mı?

diş macunu

ev işleri

 

Sigara, alkol, abur-cuburun sağlığa olumsuz etkilerini hepimiz biliyoruz. Peki, sağlık ve temizlik için günlük bazı rutinlerimizin de aslında zararlı olabileceğini hiç düşündünüz mü?

İngiliz Daily Mail gazetesinin uzmanlara dayandırdığı aslında zararlı olabilecek yedi uygulama şunlar:

HER GÜN DUŞ Okumaya devam et Sağlıkla ilgili Doğru bilinen her şey yanlış mı?