Sinsi Kanserin Belirtileri nedir?

kilo kaybı

Karın üzerinde mide bölgesi ve onun etrafındaki bölgede rahatsızlık hissi, ağrı ve dolgunluk hissi,

Kaşeksi (Şiddetli zayıflama),

Kısa sürede kilo kaybı. Kanserli hastalar genellikle kısa sürede yüksek kilo kaybına uğrarlar.

Bulantı ve kusma,

Yemeklerden sonra rahatsızlık hissi,

Sindirim sisteminde kanama veya gizli kanama,

Dışkı tahlilleri ile ortaya çıkacak olan gizli kanama erken bulgulardan biridir, ancak bu kanama halsizlik yapacak boyuta gelmedikçe fark etmek zordur. Kilo kaybı, iştahsızlık ve erken doyma bulguları genellikle geç dönem bulgulardır. Karın ağrısı genellikle çok şiddetli değildir ve çoğunlukla ihmal edilir.

Bulantı, kusma, ağızdan veya makattan kanama (siyah renk dışkılama-melena) gibi bulgular ortaya çıkabilir. Midenin yemek borusuna yakın bölgelerindeki tümörlerde gıdaların yutulması sırasında zorluk (Disfaji) görülebilir.

Yemeklerden sonra mide bölgesinde rahatsızlık hissi mide kanserinin tek belirtisi olabilir. Bazen de özellikle mide kanserinin erken dönemlerinde anti-asit ilaçlar ve yemek yemek ile ortadan kalkan ağrı gözlenebilir.

Mide kanseri için risk faktörleri nelerdir?

1. Helicobacter pylori: H. pylori mide içinde bulunabilen ve ülser, hazımsızlık gibi yakınmalara neden olabilen bir bakteridir. Bu bakterinin midede varlığı ile mide adenokarsinomu ve lenfoması arsındaki ilişki bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Bu bakterinin midede saptandığı her hastada her zaman hastalık oluşturması beklenmez fakat genetik yatkınlık ile beraber sorunları ortaya çıkardığı düşünülür,

2. Cinsiyet: Erkeklerde mide kanseri kadınlara oranda iki katı sıklıkta görülür.

3. Yaş: Erken yaşta mide kanseri görülmesi nadirdir. Mide kanseri 50 yaşından sonra görülme sıklığı artar,

4. Yemek alışkanlıkları: Tütsülenmiş ve tuzlanmış gıdaları çok tüketen, koruyucu olarak nitrat kullanılmış gıdalar ana besin maddesi olan topluluklarda mide kanseri sık görülür. Odun yada kömür ateşinde ızgara yapılarak et tüketilmesi ile mide kanseri arasında ilişki bildirilmiştir. Bunun yanında taze meyve ve sebzelerin çok tüketilmesi mide kanserinde koruyucu,

5. Sigara içilmesi,

6. Şişmanlık,

7. Pernisyöz anemi: Atrofik gastrit ile birliktedir ve B12 vitamini eksikliği görülür. Bu hastalarda mide kanseri riski artmıştır,

8. Ailede mide kanseri öyküsü: Mide kanseri olan hastaların birinci derece yakınlarında gene mide kanseri olma oranı yüksektir. Bunun yanında bazı ailelerde mide kanseri oldukça sık görülür. Bu ailelerden en tanınmış olanı Napolyon Bonaparte’ın ailesidir. Günümüzde şüpheli hastalarda CDH1/E-cadherin geninin mutasyonunun DNA testi ile saptanmasıyla ailevi mide kanseri hastalarına önceden tanı konulabilmektedir. Bu gende olan mutasyon ile birlikte meme kanseri riski de artar.

Bu gen mutasyonunun saptandığı hastalarda prof laktik olarak midenin cerrahi olarak çıkarılması önerilir ve meme kanseri için tarama yapılır. Familyal adenoma töz polipozisi (FAP) olan hastalarda mide kanseri oranı artmıştır. Kolon ve Rektum kanserlerinin % 5-10’unu oluşturan Herediter Nonpolipozis Kolorektal Kanseri (HNPCC) olan hastalarda mide kanseri olma olasılığı da yüksektir. Juvenil polipozis sendromu (JPS) olan hastalarda mide kanseri açısından tarama yapılmalıdır,

9. Kan grubu: Kan grubu A olan hastalarda mide kanseri riski yüksektir,

10. Daha önceden mide ameliyatı geçirilmiş olması: Daha önce herhangi bir nedenle midesinden ameliyat olan hastalarda uzun dönem içinde kanser gelişme oranı artar. Mide ameliyatı geçiren hastalarda yakınmasız olsalar dahi kontrol amaçlı endoskopik tetkik önerilir.

Mide kanserinin tanısı nasıl konulur?

1. Endoskopi: Üst gastrointestinal sistem endoskopisi ve biyopsi mide kanseri tanısı için en uygun yöntemdir. Tümörün yeri, büyüklüğü, yayılım derecesi endoskopi ile belirlenebilir.

2. Bilgisayarlı Tomografi: Karın ve pelvisin bilgisayarlı tomografisi ameliyat öncesinde yapılmalıdır. Yemek borusuna yakın bölgedeki (proksimal) tümörlerde toraksında tomografik tetkiki gereklidir.

3. Akciğer grafisi: Mide kanserinin metastazını ortaya koymada etkilidir. Bunun yanında hastanın fonksiyonel durumunu belirlemede kullanılabilir.

4. Baryumlu çift kontraslı üst gastrointestinal sistem grafisi: Tanısal değeri endoskopi kadar yüksek değildir. Ülser kanser ayırımı sorununda biopsi alınamadığı için mutlaka endoskopi gerekli olur.

Kemoterapi ve Radyoterapi

Kemoterapi ve radyoterapi mide kanserinin tedavisinde çok etkili değildir. İleri evre mide tümörü olan hastalarda ameliyat öncesi tümörü küçülterek cerrahi tedaviye elverişli hale getirilmesi olasılığı üzerinde bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.

 

 

,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir