Brunei nerdedir?

Brunei ya da resmî adıyla Brunei Sultanlığı, Güney Çin Denizi’nde büyük bir ada olan Borneo’nun kuzeybatı kıyısında, Ekvator’un biraz kuzeyinde yer alan sultanlıktır. Ülkenin tek komşusu Malezya’dır.

Dağlık iç bölgeden gelen birkaç ırmak, dar kıyı ovasını sular. İklimi sıcak ve nemli, özellikle iç kesimleri çok yağışlıdır.

Başlıca sanayisi, Petrol, doğal gaz, kereste.

Nüfusunun yarıdan çoğunu Malaylar, dört­te birini de Çinliler oluşturur. Yüzölçümü, 5.765 km²
Yönetim şekli Krallıktır.Başkenti , Bender Seri Begavan’dır

Ülkenin yaklaşık dörtte üçü tropik yağmur ormanlarıyla kaplıdır. Bu or­manlarda sert odunlu ağaçlar yetişir. Doğal yaşamı çok zengin olan Brunei’de aslanlar, kaplanlar, maymunlar, kertenkeleler ve yı­lanların yanı sıra birçok kuş türü de vardır.

Başkenti, Bender Seri Begavan’dır. Dini, İslamiyet (resmi), Budizm, Hristiyanlık, resmi dili ise, Malayca ve İngilizce’dir.

Brunei Sultanı, Sultan Hassanal Bolkiah Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alır.

 

Nüfusunun yarıdan çoğunu Malaylar, dört­te birini de Çinliler oluşturur.

Nüfusun büyük bölümü ırmak ağızlarındaki yerleşim bölge­lerinde yaşar.

Kıyılarda balıkçı­lık yapılır. Önemli işyerleri ve ticaret genel­likle Çinliler’in elindedir.

Eskiden başlıca gelir kaynağı kauçuk üretimiyken, petrolün bulunmasıyla kauçuk eski öne­mini yitirmiştir.

Brunei Doğu Asya’nın büyük petrol üreticisidir. Öbür ürünleri doğal gaz, kauçuk ve bi­berdir. Lumut’ta dünyanın en büyük doğal gaz sıvılaştırma tesisleri vardır. Brunei’nin nüfusunun görece azlığı, petrol ve doğal gaz satışından sağlanan gelirin bir bölümünün toplumsal hizmetlere ayrılmasına olanak ve­rir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir