Mısır’ın (Ülke) Yapısı nedir?

Mısır, ayrıca Mısır Arap Cumhuriyeti olarak da bilinir, Kuzey Afrika’nın Nijerya’dan sonra 2. kalabalık ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir. Mısır bir Akdeniz ülkesidir. Bu ülke Akdeniz’de bulunmasına rağmen Asima Yarımadasına€ yoluyla; Suriye ve Filistin’e bağlıdır. Mısır’dan geçen Nil nehri sularını Akdeniz’e boşaltmaktadır.
.

Tarih

Mısır tarihi ve medeniyeti 7.000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Mısır tarihi aşağıdaki dönemlere ayrılır:
  • Mısır İmparatorluğu
  • Hanedanlar öncesi dönem – M.Ö.3150’den önce
  • Firavun dönemi
  • Erken hanedanlar dönemi M.Ö.3032 – M.Ö. 2707
  • Eski Krallık M.Ö.2707 – M.Ö.2216
  • Birinci aradönem M.Ö.2216 – M.Ö.2025
  • Orta Krallık M.Ö.2010 – M.Ö.1793
  • İkinci aradönem M.Ö.1648 – M.Ö.1550
  • Yeni Krallık M.Ö.1531 – M.Ö.1075
  • Üçüncü aradönem M.Ö.1075 – M.Ö.652
  • Geçdönem M.Ö.652 – M.Ö.332
  • Yunan Roma Dönemi M.Ö.332 – M.S 395
 • Bizans zamanı 395 – 638
 • İlk İslam zamanı 640 – 868
 • Tolunoğulları 868 – 905
 • Abbasiler 905 – 935
 • Akşitler 935 – 969
 • Fatımiler Devleti 969 – 1171
 • Eyyubiler Devleti 1171 – 1250′
 • Memlûk Devleti 1250 – 1517
 • Osmanlı Devleti 1517 – 1922
  • Mısır Napolyon çıkarması 1798 – 1802
  • Mehmet Ali Paşa hanedanı 1805 – 1882
 • İngiliz egemenliği 1882 – 15 Mart 1922
 • Mısır Krallığı 19 Nisan 1922 – Temmuz 1952
 • Mısır Cumhuriyeti 26 Temmuz 1952

Ekonomi

İskenderiye Sahili ve Şehri
Coğrafî olarak, Aşağı ve Yukarı şeklinde tanımlanan Mısır’da ekonomi; turizm, Nil Nehri kıyılarında ve alüvyonlu mümbit topraklarda yetişen dünyanın en kaliteli uzun elyaflı pamuğu Gize ile tekstil ürünleri ihracatına dayanmaktadır. Müslüman Kardeşler Örgütü ‘nün çeşitli dönemlerde Piramitlerde, Şarm El Şeyh’te gerçekleştirdikleri bombalı saldırılar turizm gelirlerini dönemsel olarak etkilese de, Uzak Doğulu turistler için Mısır her zaman çekim merkezidir. Kahire dünyanın en büyük zincirlerinin 5 yıldızlı otelleriyle yoğun konaklama imkânına sahiptir.
Nil boyunca dünyanın en önemli üç medeniyetinden biri olarak tanımlanan Eski Mısır’ın tapınaklarını görerek Asvan’a kadar gerçekleştirilen gemi turları ilgi çekicidir. Asvan Müzesi’nde Yukarı Mısır medeniyetinin örnekleri ve günlük yaşamın sergilenmesi, Sudan ile etkileşimin yerli figürlerle desteklenen sergilenişi enteresan gelebilir. Dünyanın en büyük barajlarından biri olarak Cemal Abdülnasır tarafından inşa ettirilen Asvan Barajı’nın yapımı esnasında yerinden taşınan Büyük Tapınak, firavunların inşa ettirdikleri ile Nil boyunca göreceğiniz Roma etkisini taşıyan tapınaklar o günün mimari bilgisini değerlendirmek adına Gize piramitleri kadar değerlidir. Nil’in iki kıyısında kurulmuş şehirlerde yerel geleneksel ürünleri temin edebilecek pazarlarda özellikle dünyaca ünlü papirüs ürünlerinde hem kalite hem de fiyat pazarlığı konusunda son derece dikkatli olunmalıdır. Kendilerini papirüs enstitüsü olarak isimlendiren Gize bölgesindeki dükkânlarda yüksek fiyatlardan büyük indirim yapılarak satılan papirüslerin Hanü’l-Halil gibi çarşılarda son fiyatın dörtte bir fiyatına alınması mümkündür.
Kendisine yetecek kadar olan petrolünü halkına ucuz olarak sunan Mısır’da ücretler oldukça düşüktür. Ancak hayatın sürdürülmesi için gereken zorunlu ihtiyaçlar da son derece ucuzdur. Son yıllarda gerçekleştirilen özelleştirme işsizliği arttırdığı için sosyal patlama yaşanmaması amacıyla yavaş ilerlemektedir. Genelde istihdam devlet tarafından sağlanmaktadır. Çalışma saatleri; iklimsel özellikler nedeniyle genel olarak sabah 8 ile 15 arasındadır. Özel sektörde çalışma saatleri uzundur. Yeni yetişen üniversite mezunu nesil için iş olanakları kısıtlıdır. Yabancı yatırımı özendiren indirim ve vergi ayrıcalıkları ile önemli bir girdi sağlanmışsa da nitelikli çalışan temininde yaşanan güçlükler yatırımcı yönünden olumsuz etki yaratmaktadır. Son zamanlarda Türkiye’nin önemli tekstil gruplarının da Mısır’daki nitelikli serbest bölgelerde yatırım konusunda çalışmalar yaptığı gözlenmektedir.
Herbiri ayrı mimari özellikler taşıyan camilerin yanında inşa edilmiş kilise ve sinagoglar ilginç bir dinsel doku görüntüsü vermektedir. Müslümanlar için hafta tatili Cuma günü olup Hıristiyan ve Yahudi Mısır vatandaşları Cumartesi ve Pazar günleri tatil yapmaktadırlar. Bankalar Cuma/Cumartesi kapalıdır.
Mısır’da nüfus artış grafiği – 1800’de 2,5 milyon, 1900’de 12,5 milyon, 2000’de 6

Nüfus ve Sosyal Yaşayış

Uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde kalan Mısır’da Osmanlı paşalarının sülalelerinden gelmekle öğünen birçok yerli aile sosyal hayatta önemli yerlerdedir. Osmanlı sonrasında yerleşen İngilizler’in getirdikleri “kulüp” anlayışı Mısırlılar için ayrıcalığın simgesidir. Nesilden nesile verasetle de geçen üyelikler kişinin sosyal statüsünü belirlemekte önemli role sahiptir.1900 yılında yaklaşık 12,5 milyon olan nüfusu günümüzde 76-80 milyon arasındadır.

MısırVikipedi, özgür ansiklopedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir